Get Adobe Flash player
Strona

postheadericon Sta?e trwaj?...

Wybrani spo?rd wielu zg?osze? beneficjenci dzielnie uczestnicz? w swoich sta?ach zawodowych.
Zapa? do pracy nie opada, a z biegiem czasu sta?y?ci nabywaj? coraz wi?cej umiej?tno?ci i pozytywnych nawykw, takich jak chocia?by punktualno??, solidno?? i dok?adno??. Dla wielu beneficjentw jest to pierwsze zatrudnienie jakiego si? podj?li, dlatego te? du?? rol? odgrywa tu stosunek pracodawcy do pracownikw. Pracodawcy powinni stara? si? motywowa? i zach?ca? Romw do pracy mi?? atmosfer? i powierzaniem im zada? dostosowanych do poziomu do?wiadczenia i nabytych przez Romw umiej?tno?ci. Poni?sze zdj?cia ukazuj?, jak sta?y?ci radz? sobie z obowi?zkami w swoich miejscach pracy.

 
Sonda
Co s?dzisz o tym projekcie?